close this section of the library REPORT (9234)
close this section of the library BANKER (3)
View the PDF document Title: 1974 - Annual Viet Field Report - Report
Dates: 1974: 1975
People: John: Betty: Banker: Schelandeer: Son: Sonne: Nguyen: Ma: Quy: Dinh: Tu: Greene: Jackson: Revelle: Reimer: Drummond
Places: Vietnam: Bu Dak: Banmethuot: Phu Bon: An Khe: Roglai: Phan Rang: Da Me: Kon Do: Quang Ngai: Minh Long: Ba Xuyen: Tan Hung: Dai Tam: Minh Luong: Phongdinh: Phu Ly: Vinh Long: O Mon: Chau Doc: Long Xuyen: Da Loc: Cho Lon: Da Lat: Hong Kong: Da Nang: Thanh Duyen: Phu Loc: Hoa Khanh: Tan An: Saigon: Thanh Da: Binh Thoi: Thu Duc: Tan Thoi Hoa: Chonho: Phu Tho Hoa: Truong Minh Giang: Son Tinh: Binh Son: Binh Sa: Tu Quang: Kien Khuong: Quang Tin: Qui Nhon: Nha Trang: Plei Ku
Group: C&MA
Pages: 15 Filesize:

View the PDF document Title: 1975 Fleming -Bahnar Work Pleiku - Report
Dates: 1975: 1959: 1962: 1961: 1963: 1967: 1968
People: Fleming: Poh: Dave: Frazier: Grup: Young: Betty: Banker: John
Places: Plei Ku: Banmethuot: An Khe: Nha Trang
Group: Bible School
Pages: 3 Filesize:

View the PDF document Title: 1975-03 - Brief History Bahnar Work Pleiku - C&MA - Report
Dates: 1975: 1959: 1962: 1961: 1963: 1967: 1968: 1965
People: Fleming: Grup: Dave: Frazier: Poh: Young: Betty: Banker: Irene
Places: Plei Ku: An Khe: Banmethuot: Nha Trang
Group: Bible School
Pages: 3 Filesize: